FRISTED: De siste somrene har St. Georg-klosteret vært fristed for barn som trenger pause fra en hverdag som fremdeles preges av frykt og vold.  Foto: Kari Fure

Krig og fred endrer De kristnes dal

Mat

andakt

Bibelen meir enn 
bokstavar og ord,/ 
Bibelen er i frå Gud./ 
Bibelen kan gje deg 
meir enn du tror. 
Bibelen Guds ferdigdekka bord.