SPRENGER RAMMENE: Speiderne i Siljan har for lengst sprengt rammene for det gamle Misjonshuset i Opdalen, men vil helst ikke flytte. Husstyret gleder seg over utviklingen. Foran f.v. Amanda Sofie Berge Øverbø, Ole Petter Berge Øverbø, Aksel Thorbjørnsen, Tor Jonas Storstein Hansen, Ingjerd Omdal (husstyret) og Ruth Napastå (husstyret). Bak: Svend Ole Øverbø, Espen Thorbjørnsen, Snorre Olsen Gurholt, Trond Gurholt og Johan Thormodsrød (husstyret).  Foto: Ingunn Rui

Speiderne sprenger misjonshuset