IKKE HØRE TIL: – Det var en konstant opplevelse av å ikke høre til. Eller leve på en annen planet. Det føltes ensomt å være med i fellesskapet og kjenne seg utenfor, sier «Beate» om de årene hun isolerte seg.  Foto: Christin Gaser, Fotolia

Veien til friheten

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?