Illustrasjonsfoto: Robin Byles/CC/Flickr

Stolt av Norge

søndag 8. januar 2017

Samfunn

Det er klart vi skal være stolte av Norge og de verdier vårt samfunn er bygd på!

Her er min liste over hva jeg er stolt av:

1. Norge er et samfunn med små klasseforskjeller. Vi avskaffet adelen og sier du til alle. Alf Prøysen lærte oss at kong Salomo og Jørgen Hattemaker er lagd av samme stoff. 


2. Alle må bidra til fellesskapet. Velferdssystemet sikrer retten til helse og utdanning. De svakeste ivaretas, like så mye som de sterke. 


3. Nordmenn har tillit til hverandre og til myndighetene. Vi har dugnadsånd og samhold. Vi er et stort land med en liten befolkning som står sammen når det stormer. 


LEDERARTIKKEL: Vår kristne konge

4. Myndighetene gir økonomisk støtte til et mangfold av frivillige organisasjoner, også til dem som motarbeider sittende regjerings politikk. Vi har lokaldemokrati, folkevett og engasjement. 


5. Den offentlige skolen er så bra at nesten alle går der og får felles opplæring og verdiforankring. Elevene forventes å gi uttrykk for egne meninger og respektere hverandre. Det er lov å si imot læreren.

6. Vi går tur hvor vi vil i skog og fjell, sommer og vinter. Vi er stolte av allemannsretten og flott natur. 


7. Internasjonalt ansvar og solidaritet. Våre sjømenn, handelsfolk, misjonærer, bistandsarbeidere og fredsmeklere har reist over hele kloden. Vi vil ha åpne grenser mellom folkeslag og kulturer. Norge ligger på bistandstoppen, støtter opp om FN og respekterer menneskerettighetene. 


LES: «Uinteressant om Norge er et kristent land»

8. Likestilling og foreldrepermisjon. Mor og far får barn sammen i Norge og forventes å ta et felles ansvar for dem. Kvinner verdsettes på lik linje med menn og må delta i arbeids- og samfunnsliv. Kjønnsdiskriminering er forbudt. 


9. KRLE-faget lærer barna å respektere at folk har ulik tro og livssyn. Vi vil ha et livssynsåpent samfunn hvor alle kan gi uttrykk for sin tro og mening. Staten finansierer tros- og livssynssamfunn fordi de bidrar positivt til fellesskapet. 


10. Raushet. «Je tar alle sju. Itte no knussel», svarte Marte Svennerud da foreldreløse unger trengte omsorg. Fridtjof Nansen er idealnordmannen ute i verden, dypt respektert for innsatsen for flyktninger og nødlidende.

Vi kan like eller mislike brunost, lutefisk og ribbe, ha snodige klær og forskjellig hårsveis, hodeplagg og utseende. Vi kan heie på skihelter eller være uinteressert i sport, spise Kvikk-lunsj i skiløypa eller kebab i byen.

LES OGSÅ: Solberg: Venstresiden snakker ned Norge

Slikt er flyktig og spiller liten rolle. Det er ikke smak og behag som skaper et godt samfunn. Våre grunnleggende fellesskapsverdier ble kjempet fram gjennom århundrer.

Det moderne Norge ble til i møte mellom folk, natur og impulser som kom til oss utenfra – gjennom kristendom, humanisme, menneskerettigheter, demokrati- og rettsstatstenkning. Det var godt vi holdt grensene åpne!