HELBREDELSE: – Vi ønsker at studietilbudet skal utruste elevene til å leve i de sidene ved Jesu liv som vi ser i evangeliet. Som oftest vektlegger man ordene og godheten hans, mens den overnaturlige dimensjonen lett kommer i bakevjen, sier rektor Egil Elling Ellingsen. Illustrasjonsbilde: Fotolia.com

Nye studietilbud i helbredelse og profeti

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)