Bildet er fra en SIAN-demonstrasjon i 2009. Foto: Kyrre Lien, NTB scanpix

Kirken setter ned foten for anti-islam-markering

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)