POSITIVT: Prost i Arendal, Kolbjørn Lystad Gunnarson (42), synes det bare er positivt med mange tros- og livssynssamfunn. I bakgrunnen ser vi Trefoldighetskirken i Arendal.

Over 600 nye trossamfunn

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).