RUS-BUDSJETT: Olaug Bollestad, KrFs 2. nestleder og helsepolitisk talskvinne, dobler støtten til ideell rusomsorg.  Foto: Silje Rognsvåg

KrF nær dobler støtten til ideell rusomsorg

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)