MOBILISERER: Regjeringen har prøvd seg på kutt før. Her fra demonstrasjonen i 2014.  Foto: Folkehøgskolene

Drar til Oslo i protest mot budsjettkutt

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)