UTFORDRENDE: Det kan bli umulig å drive internatskoler som KVS Lyngdal videre dersom momskompensasjonen faller bort for internatdriften.  Foto: KVS Lyngdal

Ingen internat-hjelp fra Siv Jensen

Pushwagner er død 

dødsfall

Terje Brofos med kunstnernavnet Hariton Pushwagner døde natt til tirsdag, 77 år gammel. 

Radikal

andakt

«Radikal» er et ord som klinger dårlig i disse terrortider. Men uttrykket har blitt brukt lenge før, om kristenliv som søker å ta på stort alvor det Jesus kaller til.