UTFORDRENDE: Det kan bli umulig å drive internatskoler som KVS Lyngdal videre dersom momskompensasjonen faller bort for internatdriften.  Foto: KVS Lyngdal

Ingen internat-hjelp fra Siv Jensen

Med eget liv som innsats

Bokanmeldelse

Det gikk flere tiår før de orket å fortelle, og ikke alle trodde på det de fortalte heller. Først på 1970-tallet snudde det.

Jeg forsaker djevelen

andakt

«Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned, han ingenting formår fordi alt dømt han går. Et gudsord kan ham binde».