UTFORDRENDE: Det kan bli umulig å drive internatskoler som KVS Lyngdal videre dersom momskompensasjonen faller bort for internatdriften.  Foto: KVS Lyngdal

Ingen internat-hjelp fra Siv Jensen

Bibler og forbønn i VM-gatene

bergen

Når sentrum i Bergen koker av sydende Sykkel-VM-feiring, går en gruppe kristne rundt og spanderer boller, bibel og forbønn.

I Guds hånd

andakt

«Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn», leser vi i Efeserne 5, 20.