STORSYNAGOGEN: I forkant av flaggmarsjen samlet flere tusen ungdommer seg til sang og dans foran Jerusalems storsynagoge.  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Titusener feiret Jerusalems enhet

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)