Trond Giske møtte pressen etter sin tale til Orkland Ap lørdag ettermiddag. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Trond Giske tatt varmt imot av sine egne

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)