MOTDEMONSTRASJON: Terje Holmedahl, tidligere misjonsleder i Normisjon og Himalpartner, kaller sitt innlegg til støtte for KrF for en stille motdemonstrasjon.  Foto: Johannes Ek Reindal

Melder seg inn i KrF etter uker med uro

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.