MANGLER SAKSEIERSKAP: Knut Arild Hareide og KrF mangler sakseierskap på felt de kan vinne nye velgere.  Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

KrF mangler vinnersaker

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)