Olaug V. Bollestad (KrF) mener Venstres forslag om å åpne for ikke-kommersiell surrogati i Norge er kritikkverdig og at det kan svekke likestillingen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

KrF kritiske til Venstres surrogati-forslag

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)