MOR OG SØNN: Kari Hilde French og Joshua French fotografert sommeren 2013.  Foto: Knut Lyngseth

KrF ber om hjelp til French

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.