Hjelpeprosjektet Rosa hevder at praksisen med å gi ofre for menneskehandel opphold i Norge, er strammet inn. Her fra en demonstrasjon utenfor Stortinget i 2015 for å markere motstand mot menneskehandel. Foto: Henrik Skolt / NTB scanpix

Hjelpeprosjekt: Ofre for menneskehandel sendes ut

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.