GUDSTJENESTER: Roy-Olav Øien foran det store glassmaleriet i gudstjenestelokalet til Den nordisk-katolske kirke i Bergen i 2015.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Vender tilbake til truet kirkesamfunn

Kunsten å være i et ekteskap

ekteskap

Da de giftet seg visste Edgeir og Målfrid at ekteskapet skulle vare livet ut. Men de hadde ikke så mange tanker om hvordan.

Et Guds verk

andakt

«Ja, stort er det som Herren gjorde mot oss, og vi ble glade.» Salme 126,3.