HOBBYFISKER: Foreldrene til Jahn Otto Johansen lærte ham å sette pris på naturen. Dette bildet er fra 1964.  Foto: NTB/Scanpix

Et edruelig halleluja

Skal vi være uenige for alltid?

Kirkesplittelse

Siden Kirkemøtets vedtak om å innføre en liturgi for likekjønnede, har Den norske kirke vært i åpen konflikt. – Ikke et nytt fenomen, sier kirkehistoriker.

Dypere

andakt

Det sies at vi lever i et samfunn friere enn noen gang. Og at problemet heller er for mange valgmuligheter enn for få. Men det er kanskje ikke hele bildet.