kvinnelig imam: Den kvinnelige imamen Seyran Ates tror vi vil få flere høyroeorienterte partier i hele verden.  Foto: Simon Eidesvik

Lever med konstant drapstrussel

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.