FEIRER 20 000: Redaksjonen i Dagen feiret oppgang og over 20 000 likes på Facebook med denne talende kaken. FOTO: Tor Weiby

Kakekrigen mellom kristenavisene fortsetter

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.