ØSTFOLD: «Bibelen til Alle» startet som et prosjekt i Finnmark. Nå står Østfold for tur.  Foto: Jo Yngve Svendsen

Skal dele ut 128.000 bibler

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.