SA JA: Etter en langvarig kamp ble Palestina-vennenes kamp kronet med seier da LO-kongressen i år gikk inn for Israel-boikott.  Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Israel-boikottens historie fortalt fra innsiden

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)