ORDINERT: De fleste biskopene advarte mot kvinnelige prester, men biskop Kristian Schjelderup sa ja til å ordinere Ingrid Bjerkås. Her fra ordinasjonsgudstjenesten i mars 1961.  Foto: Aage Storløkken

Da Dagen godtok kvinnelige prester

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).