ORDINERT: De fleste biskopene advarte mot kvinnelige prester, men biskop Kristian Schjelderup sa ja til å ordinere Ingrid Bjerkås. Her fra ordinasjonsgudstjenesten i mars 1961.  Foto: Aage Storløkken

Da Dagen godtok kvinnelige prester

Russekulten

debatt

Jeg sliter med å kombinere min tro med russetid, og velger derfor å ikke være russ. La meg forklare hvorfor.

Israels mange venner

synspunkt

Hva mener vi når vi taler om landløftet til Israel? Bør også dette løftet leses i lys av Det nye testamentet? Er det gitt at staten Israel i alle deler er identisk med Israels folk, slik det omtales i Bibelen?

Følge ham

andakt

Selv om disiplene fulgte Jesus med en gang, brukte de tid på å forstå hva det innebar.