GENERASJONER: Det har vært mye fokus på generasjoner på arbeidersamlingen på Grimerud. Onsdag talte Steffi (15) fra Kristiansand (t.v.) Hun snakket blant annet om betydningen av kristne rollemodeller og la inn over de voksne at unge trenger noen som heier på dem.  Foto: Tarjei Gilje

Rekordvekst i ung bevegelse

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.