ELIE WIESEL: Forfatteren og menneskerettighetsaktivisten viet livet sitt til å holde liv i minnet om massedrapet på jødene under andre verdenskrig.

Elie Wiesels barndomshjem vandalisert av antisemittisk grafitti

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.