UTGLIDNING: – Folk er urolig for en utglidning der det som sies i partiprogrammet ikke materialiserer seg i adferd, sier Trygve Birkeland, leder for bystyregruppen til KrF i Bergen.  Foto: Ingjerd Våge

KrF-uro i Hordaland

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.