DEBATT: Sjefredaktørene Åshild Mathisen i Vårt Land og Vebjørn Selbekk i Dagen snakker om kristenavisens plass i Norge. Foto: Markus Plementas KPK

Trenger vi to kristne dagsaviser?

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.