HØYRESIDEN: – Jeg skulle ønske jeg hadde vært en enda tydeligere stemme for høyresiden i partiet, sier leder i Hordaland KrF, Pål Kårbø.  Foto: Ingjerd Våge

Langer ut mot eget parti

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.