KAMELTUR: Ungdommer på forsoningsprosjektet Bridgebuilders. Kristoffer Eknes gleder seg over at flere unge blir engasjert for Israel.  Foto: Gjermund Øystese Photography

Flere unge engasjert for Israel

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.