MØTTE GUD: Maryam Trine Trine Skogen konverterte fra kristen tro til islam etter en lang prosess.  Foto: Lovise Myrnes Stenrud

Hun inspireres av islams regler og krav

Disipler, ikke kunder

bokanmeldelse

Øystein Gjerme er både en dyktig kommunikator og en dyktig organisasjonsbygger. Samtidig understreker han at kirkens misjon ikke er å bygge en strømlinjeformet ytre struktur.