ISRAEL: Kjell Furnes (til venstre) ba fredag kveld for de tilstedeværende styremedlemmene i Ordet og Israel (fra venstre): Arne Rein Dahl, Stig-André Lippert, Reidun Hvale, John Roger Nesje, Gordon Tobiassen og Charles Hansen. Helt til venstre daglig leder Arve Solberg.  Foto: Tarjei Gilje

Kjemper videre for Israel mot uvilje og likegyldighet

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.