FOR LEDERE: – Nettverket blir for prester og andre med lederansvar i lutherske frikirker og organisasjoner, sier Rolf Kjøde, som sitter i interimgruppen for nettverket, som skal dannes 20. mars i Oslo.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Nytt konservativt kirkeledernettverk

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.