DONAU: Det tyske skipet Donau tok 530 norske jøder til utryddelsesleirene. Bildet er fra Amerikalinjens kai , Utstikker 1. Det er tatt i det båten forlater Oslo.  Foto:  Georg W. Fossum, NTB scanpix

Da Norge skulle bli Judenrein

En selvstendig kirke ga vekst

her brenner pinseilden

I 1970 var det 22 millioner kristne 
i det afrikanske landet. I dag 
er det trolig 
rundt 80 millioner.

En selvstendig kirke ga vekst

her brenner pinseilden

I 1970 var det 22 millioner kristne 
i det afrikanske landet. I dag 
er det trolig 
rundt 80 millioner.

Guds velgjerninger

andakt

«Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» Ef. 5.