FNs hovedkvarter i New York, USA. Foto: Fotolia

Blir medlem av FN-organisasjoner

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.