VIELSE: Lesbiske og homofile har de siste ni årene kunne gifte seg i Norge. Nå stiger skilsmissetallene.
  Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Flere homofile skiller seg

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.