TROENDE: Claudia Fox Reppen var sterkt troende fram til 2005. Da startet en gradvis prosess der hun til slutt måtte erkjenne at hun ikke lenger trodde.  Foto: Privat

Derfor er hun ikke lenger mormoner

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.