Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunns (STL) 20-årsjubileum ble feiret med mottakelse i regjeringens representasjonsbolig med Erna Solberg. STL-leder Ingrid Rosendorf Joys fra Oslo katolske bispedømme i samtale med statsministeren.  Foto: Silje Rognsvåg

Ser trussel i kristen rasisme mot muslimer

Et anker for sjelen

andakt

Guds urokkelige løfter er som et trygt og fast anker for sjelen, midt i en urolig og stormfull verden.