LANG REISE: Gjennom 40 år som journalist og redaktør har Erling Rimehaug stiftet bekjentskap med et stort spekter av kristne tradisjoner.  Foto: Silje Rognsvåg

Utvidet arven fra bedehuset

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.