FORTELLER: – Jeg prøver å fremføre fortellingene slik jeg tror øyenvitnene ville fortalt dem, sier Bruce Kuhn.
  Foto: Torunn Stautland Haraldsen

Forteller bibelhistorier i handle-rushet