Hjelp når livet visner

Bokanmeldelse

Hans Eskil Vigdel fortjener takk for sin åpenhet om smertefulle opplevelser, og for konstruktive bidrag til den viktige debatten om hva sunt kristent lederskap er.

Slik lærte tyrkiske kirker å samarbeide

Enhet

Kirkene i Tyrkia så på hverandre med mistro. Så begynte de å snakke sammen. Da flyktningkrisen kom, var de klare til å samarbeide.

Genial apostel?

andakt

«Jeg skal bøye meg for ham fordi han har guddommelig myndighet. Den guddommelige myndigheten er det kvalitativt avgjørende.»

Ten Sing fyller 50 år

ten sing

En særnorsk eksportvare er 50 år. Ten Sing-festivalen «Spekter» samler ungdom fra hele Europa som har blitt gira på ideen om kristent lavterskelkor.

Herrens velsignelse

andakt

«Det er Herrens velsignelse som gjør rik, eget strev legger ingenting til.» Ordspråkene 10,28.

– Guds kall ble for sterkt

VITNESBYRD

Amalie Olsen (18) var ikke kristen da hun kom til en kristen videregående skole høsten 2016. Men en sms førte til at livet ble forandret.

Ingen annen grunnvoll

andakt

Å si ja til Jesus er å si ja til selve livet, det evige, et liv i tro og tillit til Jesus Kristus.

Svar underveis

andakt

Trygve Bjerkrheims kjente sang, «Det er makt i de foldede hender» har betydd mye for mange.

– Krisen utvidet hjertet vårt

Dagen i Jordan

Hva betyr det å elske sine fiender? Omfatter det nødhjelp til oppprørere som angriper kristne?

Samme familie

andakt

«Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie», Ef. 2.

«Prøv meg»

andakt

«Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei. Se om jeg følger avguders vei, og led meg på evighetens vei!», Salme 139.

Olje på tørre hjul

andakt

Alt oppleves så mye bedre og lettere i samvær og samarbeid der denne holdningen er framtredende.

Medarbeidere for sannheten

andakt

«Ransak dere selv om dere er i troen, prøv dere selv! Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere?» 2. Kor. 13,5.

Muslimer blir kristne ved Livets Ord

Livets Ord

70 prosent av dem som blir døpt i Livets Ord i Uppsala er tidligere muslimer. Nesten hver uke blir noen kristne, forteller rektor.

Guds tilgivende hjerteslag

prekenhåndboka

Både uendelig nådig syndsettergivelse og dom over den som ikke vil tilgi, skal prege Guds rike.

Skapt i Guds bilde

andakt

«Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» 1. Pet.5,7.

Hjelper flyktninger i Zambia

Zambia

I flere år bad Sveinung Henden to enkle bønner til Gud: «Vis meg nød» og «gi oss en familie som trenger hjelp».

– Et bilde sier mer enn tusen ord

bildeserie

Her lærer deltagerne å male, trylle, lage ballongfigurer og forkynne om Jesus så enkelt, kreativt og appellerende som mulig.

Navnet Jesus forblir

andakt

Navn kommer og går. Men navnet Jesus forblir, selve troens trygge grunn og forankring for oss alle! 

Skjult badeparadis med misjonsrøter

MISJONSHISTORIE

I ein sveitservilla ved Oslo-fjorden har norske misjonærar på sommarferie kunna nyte sjø og svaberg i over 70 år. No er strandperla Bakken open for alle.

Legg øret til

andakt

Et hørende øre er en Guds gave. Da kan Ordet om Jesus få gjøre sin gjerning, og skape glede og takknemlighet i hjerte og sinn.

Vennskap som forplikter

andakt

Mange har opplevd Guds omsorg, nærhet og frelse som det mest fullkomne uttrykk for vennskap.

Hjelp til daglig bønneliv

Bokanmeldelse

Det er å håpe at mange vil la denne boken bli til inspirasjon, slik at bønn kan få skape liv og nye perspektiver inn i kristenlivet.

Rett vei i livet?

andakt

Vi er alle avhengige av hjelp til å navigere rett på vandringen gjennom livet.

Kjenn at jeg er Gud

andakt


Stans opp og bli stille for Herren! Det er noe han vil og må si.

Trøst og kraft

andakt

«Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte …» Sal. 34,19.

Fikk oppfylt interiør-drømmen på bedehuset

BEDEHUSLAND

Rigmor Johansen Algrøy øynet muligheten for å åpne interiørbutikk i Algrøy bedehus da eierne jaktet leietakere. Bedehuset fra 1929 bidro til at hun kunne realisere drømmen sin.

Likevel

andakt

Hva Gud gjorde for David, kan han gjøre for deg.

Stadig fornyelse

andakt

«Herrens lov er fullkommen, den fornyer livet. Herrens vitnesbyrd står fast, det gir den uvitende visdom.»

Dette er Veronicas nye øyne

TEKNOLOGI

Veronica Lyngved (24) ble svaksynt som tenåring. Nå hjelper et lite israelsk brillekamera henne å se.

Hans (15) er festivalrytter

Sommer

Hans Vilhelm Viksøy (15) viser stolt frem de syv båndene som er festet rundt det høyre håndleddet hans.

Evangeliet er gratis

andakt

Vi er Guds hus, Guds bygning. Nærværet er nå knyttet til Ånden som han har utøst i våre hjerter og over vår tjeneste.

De som seirer

andakt

«Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt» (Ef 6,13).

Skremt av Gud?

andakt

«Kom og se hva Herren har gjort, han som gjør skremmende ting på jorden!» (Salme 46,9).

Drømte om å være misjonærbarn

Mitt kall

Som barn hadde Synnøve Aandstad Baghirova (36) kart over landene som Santalmisjonen jobbet i over sengen sin.

Skjul ikke noe!

andakt

«Salig er den som får sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult!» (Salme 32,1).

Gud er både god og streng

andakt

For Herren er en Gud som tilgir, du er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn.

Egget og fuglen

andakt

Vi må komme oss ut og fly inn i det nye livet som Jesu oppstandelse bærer bud om.

Ikke alene

andakt

«Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far.» (Joh 15,15)

Frukt som varer

andakt

«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» (Gal 5,22-23).

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Var helt ukjent med unådde folkegrupper

STEVNESOMMER

Da Egil Gammelsæter hørte at det fantes folk som ikke kjente til evangeliet fikk han et kall til å involvere seg i arbeidet til Ethnos360. Nå har den tidligere misjonæren vært med på stevnet i to tiår.

Ledere vi gjerne følger

andakt

«Men hele Israel og Juda holdt av David, for det var han som førte dem ut i kamp og hjem igjen» (1 Sam 18,16).

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).

Strømmer av nåde fra Wales

bønn

Over 20.000 kristne fra hele verden besøker dette stedet 
årlig. Hva er det med luften i 
Wales?

Såkorn og vekst

andakt

Bare det sås, skjer det noe. Om jordsmonnet er ulikt, er spirekraften til stede

En åpen port

andakt

«Det er en port som åpen står inn til de gylne saler, der glansen som fra korset går om Jesu nåde taler».

Kalt til å «gå» på tenåringsleir

Pinsevenner

Festivalen var tidligere rettet mot unge kristne. I dag er målgruppen tenåringer, som finner sitt kall og styrker ungdomsarbeidet i lokalkirken.

Ikke glemt

andakt

Gud minte meg på å si at han ikke har glemt deg.

River

andakt

Fremdeles ropes det og rives det, kanskje ikke høyt, men ofte på innsiden. Det er normalt. Det hører med til at Guds Rike har brutt inn og forstyrrer det som er.

Hvile-kall

andakt

Vi kan være trege til å høre, når Gud kaller oss til hvile. Særlig fordi dette kallet typisk kommer midt i stormene.

Løsepenge

andakt

«Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Matt. 20:28.

Ansvar

andakt

«Ingen som blir fristet, må si: «Det er Gud som frister meg.»

– Jesus er turlederen vår

friluftsfestival

«Tru på tur» er temaet når Normisjon og KRIK går saman om å lage friluftsfestival for familien.

Guds «men» og vårt

andakt

Guds «men» og våre «men» fungerer stikk motsatt. Der våre «men» gjør oss motløse og oppgitt, er Guds «men» til inspirasjon og nytt pågangsmot.

Takker for livet sammen

bilulykke

«Lever du?» Meldingen ble sendt halvt på spøk. Timer senere kom telefonen om at han hadde overlevd.

Tomhendt innfor Gud

andakt

Ingen kan fremstå som superkristne. Men kristendom er å ta imot. Jo mer tomhendte vi står innfor Gud, jo mer kan han skjenke oss sin nåde.

Jesus snakker

andakt

De var slått av undring over hans lære, står det i Markusevangeliet, «for han lærte dem med myndighet og ikke som de skriftlærde» (Mark 1:22).

Guds tanker

andakt

Ofte aner vi ikke hvor langt vi er fra Guds tanker. Vi er stolte, og tenker at vi er da kristne, og vet Guds tanker. Eller vi er rett og slett ikke bevisste.

Rett sted

andakt

«Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk.» 1 Kor 13:13–14:1

Tårer til frelse

bokanmeldelse

For noen ble bedehuset springbrettet til misjonstjeneste. For andre ble det veien bort fra troen. I boken «Sendt» viser NLM mot ved å la også de vanskelige historiene og dilemmaene slippe til.

Vern og ord

andakt

«Du er mitt vern og mitt skjold, jeg venter på ditt ord.» Salme 119:114

Ateisten som flyktet fra islam

religionsfrihet

Omar Makram (31) ønsker ikke lenger å være muslim. Nå kan han aldri reise hjem til Egypt.

Innsiktsfullt om gudløsheten

bokanmeldelse

Mine forventninger til boka ble i stor grad innfridd. Hellemo trer fram som en klok og reklektert mann i møte med vår verdens beskaffenhet og gudløshet.

Røst

andakt

Oppe i den hellige kisten til Israelsfolket lå det to steintavler, hvor Gud hadde skrevet sin lov, de ti budene, «vitnesbyrdet», om Guds hellighet, og folkets synd.

Gud stakk ikke av og gjemte seg

andakt

«Faderen elsker Sønnen og har gitt alt i hans hånd. Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet.»

Hvile

andakt

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!

Gud – Skaperen

andakt

«I begynnelsen skapte Gud…» (1. Mos 1,1)

Råte

andakt

Slik står det skrevet i Matt. 23,27: «Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere ligner hvitkalkede graver. Utvendig er de vakre å se på, men innvendig er de fulle av dødningebein og all slags urenhet.»

Heltedåd

andakt

Aldri skal vi slutte å takke Ham for Hans verk for oss.

Glad med glade?

andakt

Gleder vi oss over at det går bra for våre brødre og søstre, selv om vi ikke er i samme menighet?

Arv

andakt

Har du tenkt på at Jesus har gjort dem som tror på Ham til medarvinger?

En hånd på plogen

andakt

«Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike» (Luk 9, 62).