Verdens lys

andakt

«Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver», sier Matteus 7,15.

Sa ja hos gullsmeden

samliv

Før påske fornyet de ekteskapsløftet og satte på seg nye ringer. Det føltes minst like alvorlig som første gang.

Spel Gud god på hjemmebane

relasjoner

– I staden for å outsource heile den kristne oppdraginga, må vi også gjere heimen i stand til å ta i eit tak, seier Linda Andernach Johannesen.

Guds vilje med livet

andakt

«Du ber om at Guds vilje må skje, og han lar sin vilje skje. Om du ikke er tilfreds med svaret, må du heller be om at din vilje må skje.»

Tryggheten på innsiden av porten

stadsporten

Sikkerhetsgjerder er ingen ny oppfinnelse. 1600-tallets Bergen måtte det en kraftig port til for å sikre byen mot inntrengere.

Henter fram angsten og tvilen

åpenhet

Psykisk helse er et ikke-tema i mange kristne 
sammenhenger. Det ønsker 
disse to å få en slutt på.

Unødige motsetninger

menighetsdoktoren

Spørsmål: «En forkynner sa følgende i en gudstjeneste nettopp: Det dreier seg ikke om å være relevant, men å være ledet av Skriften og Den Hellige Ånd. Han er ikke alene. Mange kristne ledere kunne sagt det samme. Er innholdet i utsagnet sant?»

«Vi sliter alle med livet»

portrettintervju

– Jeg er så lei av alle masker og alle fasadar, sier Jørn Lemvik. Han har sett mye bak fasadar hos kirkeledere.

Syk – men velsignet

andakt

Hvorfor ikke alle blir helbredet ved bønn, vet jeg ikke. Men jeg er trygg på at Gud kan bruke både deg og meg, uansett hvilken situasjon vi står i.

Redningsaksjon

andakt

Det handler om er redningsaksjon for at flest mulig skal bli berget for Himmelen før det blir for seint.

Himmel eller Helvete?

andakt

Det vekker anstøt i vår tid å forkynne at livet har to utganger, at mennesker trenger å bli frelst, og at Jesus er veien til frelse.

Frykt for brann

andakt

For Jesus ønsker at vi skal bli tent i brann for ham.

Forankring

andakt

Hvordan er det med deg? Har du forankret ditt liv i Jesu løfter?

Oppreist med Kristus

andakt

Vi har allerede del i oppstandelseslivet. Vi er allerede på åndelig vis oppstått fra de døde. Vi er født på ny. Vi er blitt himmelborgere. Vi har fått et nytt liv i Kristus.

Praktisk hjelp til kristenlivet

Bokanmeldelse

Poenget med boka er å føra inn i Kristus og det vi eig ved trua på han, og la det vera fundament og kraft i kristenlivet og i tenesta.

Jesus hadde rett!

andakt

Stadfestet. Bekreftet. Bevist. Dette er ord som Bibelen bruker om Jesu oppstandelse.

Reformasjonens historiske konsekvensar

imponerende

Dette er ei imponerande bok. Det er ei bok til oversikt, innsikt og lærdom. Det er ei bok som må vera eineståande i sitt slag.

Demente faller til ro av salmesang og bønn

åndelig omsorg

– Vi ser at det er så utrolig lite som skal til før demente gir respons på åndelige uttrykksformer, sier spesialpleier til Dagen, og får støtte fra forskning.

Påskedagstrøsten

andakt

Påskedagssalmene er gladsalmer. Men hva består gleden i? Er den bare en begeistring over den flotte fortellingen?

Gudstro 
eller 
galskap

tv-anmeldelse

For presten Johannes Krogh i tv-serien «Herrens veier» er Gud en sikker forankring i tilværelsen. Men Krogh bærer med seg en familiær historie som bidrar til å gjøre både livet og troen nokså motsetningsfylt.

Påskedagens ettervirkning

andakt

Jesus var død, men han lever. Han er den eneste som har kommet ut av graven for siden aldri mer å dø! Gud selv reiste ham opp.

Pastor advarer syrere mot Europa

beirut

– De mister barna, troen og tradisjonene. Familiesamholdet svekkes. Barna blir sekulære, sier den syrisk-ortodokse erkebiskopen Saliba.

Kong Jesus

ukens salme

Selv om bruken av denne sangen nok har avtatt så vil den bli stående som en enkel og sentral sang som veldig mange kristne har et forhold til.

Nytt håp

andakt

«Og Jesaja sier: Isais rotskudd skal komme, han som reiser seg for å herske over folkene, til ham skal folkeslagene sette sitt håp.» Rom. 15,12.

Leve nær Gud

andakt

«Tro på Herren Jesus Kristus, så skal du og dine bli frelst». Ap. gj. 16,31.

Lik lønn til alle

andakt

I møte med det himmelske blir alt snudd på hodet!  Gud behandler alle likt.

Levende tro

andakt

Martin Luther har sagt, «Troen alene frelser, men troen er aldri alene».

Konvertittenes sterke historie

BOKANMELDELSE

Boken gir oss spennende møter med folk fra Afghanistan, Iran, Somalia og Turkmenistan. Disse menneskene har møtt Jesus og lagt sin muslimske fortid bak seg.

Ei historie om kreft

BOKANMELDELSE

Svært mange møter kreft, anten i eige liv eller som pårørande. Dei fleste får med det ei historie om kreft knytt til livet sitt. Slike historier er individuelle, men det vil alltid vera noko som er felles.

«Prøv meg»

ANDAKT

Daglig blir troen vår prøvd gjennom det livet vi lever. Vi har mye å lære av de første kristne.

Mennesket i møte med døden

Bokanmeldelse

Hva skjer med oss når vi dør? Spørsmålet følger mennekset i til alle tider.

Enhet tross forskjell

ANDAKT

«Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp. For vi har alle del i det ene brød» (1 Kor 10:17).

Kjærlighet til hver enkelt elev

Bokanmeldelse

Det er en stor glede å lese om «Anettes» innsats for sine avgangselever. Hun bærer dem på hendene gjennom alle faglige utfordringer, like til siste eksamen er overstått, og trøster dem når noe har gått galt inni dem, i familien, eller vennegjengen.

«Blant de første ting»

andakt

Gled deg over det nå i påsken. Jesus led for deg, døde for deg, oppsto for deg. Han alene er ditt håp.

Ja og amen!

andakt

Den Jesus du tror på, er Messias. Men seieren vant han – gjennom det dypeste «nederlaget». Tenk på det nå i den stille uke.

Store profetier oppfylles

andakt

Hvorfor akkurat på denne søndagen? Og hvorfor red han på et trelldyr? Hvorfor var han så ydmyk? Hvorfor kom han uten politisk program og uten våpen?

Den stille uke

andakt

Den kristne kirke følger i stillhet og bønn Jesus Kristus på hans lidelsesvei mot langfredag, Golgata kors og seieren påskemorgen.

Nok stillhet

andakt

Det er viktig å bruke nødvendig og nok tid til stillhet og bønn!

Levende vann

ANDAKT

«Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og dra opp vann.» Joh. 4,14–15.

Lysformidlere

ANDAKT

Frelsen forplikter på den måten at alle som har fått del i himmellyset, må la lyset skinne for alle i huset. Det er vårt kall.

– Kan ende opp med en skjør tro

nærvær

Pinsepastor Øystein Gjerme bekrefter at karismatiske miljøer legger stor vekt på nærvær og opplevelser. – Kan gå utover tilliten til Guds trofasthet, mener han.

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.

Kraftig verdifall for lokal kryptovaluta

krykkjebakkposten

Kryptovalutaen til geitebonde Klauvleif Smørleif har gått på ein smell etter at folk oppdaga kva den alternative pengeeininga kan nyttast til.

Han som ser de minste

ukens salme

Denne vare og sterke sangen har blitt en av verdens mest kjente gospelsanger.

Et ekko av Hannas lovsang

maria budskapsdag

Marias lovsang gir et møte med en ung jente med inngående kjennskap til Guds ord. Det var ingen selvfølge i Israel på den tiden.

Ikke bare lyden av militærstøvler

andakt

Det er i denne verden vi kjemper mot synden i oss og rundt oss. Hvis vi ikke har adgang til velsignelsen nå, hvorfor skulle apostelen da skrive at Gud har velsignet oss?

Et morshjerte

andakt

Denne lille tildragelsen fra virkeligheten bør minne oss om ham hvis hjerte slår enda varmere og omsorgsfullt for oss enn hva et morshjerte kan gjøre.

Karismatikk for alle

Bokanmeldelse

Hegertuns tilnærming mellom det karismatiske og det sakramentale er både viktig og nødvendig, særlig med utgangspunkt i tradisjonell norsk kristenhet.

Finne hvile

andakt

«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel.» Matt. 11,28–29

Forholdet til Jesus?

andakt

«Jesus meg selv jeg deg bringer, legger meg ned for din fot. At du meg evig skal eie, jeg er jo kjøpt med ditt blod.»

– Sjelesorg må skille mellom skyld og skam

fagdag

Når folk forveksler og bekjenner sin urettmessige skam som skyld, er det viktig at sjelesørgere klarer å skille begrepene fra hverandre, mener sjelesorg-eksperten Arne Tord Sveinall.

«Du eier oss, Gud»

ANDAKT

«Vi er ditt verk! Du eier oss, Gud, med alle de goder vi har. Du byr oss forvalte dem etter de bud du ga oss, vår Skaper og Far.»

De famlet seg 
fram til nåden

tro

De har lagt bak seg et utfordrende troslandskap. For Guro Susanna Myhre og Ellen Kristine Miles Tveita ble musikken et steg i riktig retning.

Nikodemus

ANDAKT

«Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.»

Sokneprest advarer mot yoga

krykkjebakkposten

Avtroppande sokneprest Theobald Glad går hardt ut mot den stadig aukande bruken av yoga i kommunen.

Hodet som bar tornene

ukens salme

Fornedrelsen var reell og skrekkelig, men Jesu ære og herlighet skinner desto sterkere etter at han har gjennomført det oppdraget han kom for. Det er det denne ukens salme handler om.

Hva er Åndens verktøy?

videoandakt

Andreas Evensen, daglig leder for ImF-UNG, deler her noen tanker som kan hjelpe oss til å bli bedre kjent med Den hellige ånd.

Lærde strides om Moses

legende

MF-professor kaller Moses 
en legendarisk figur. – Fullt mulig å mene 
at Det gamle testamente er historisk pålitelig, 
sier dansk professor.

Hos hver enkelt

andakt

Hvis du tar imot Jesus er ikke det bare en liten forandring i livet, det er det største og viktigste valget du tar, som har evige konsekvenser.

Det som gleder Gud

ANDAKT

Helliggjørelse forutsetter menneskelig modning og vekst.

Kjærlighet for videregående

andakt

Ord som refs, disiplin og straff faller tungt for de fleste av oss. Likevel beskriver disse ordene viktige sider i vår relasjon med Gud.

Hvem er dine nærmeste?

ANDAKT

«Da hans nærmeste hørte det, gikk de av sted for å ta hånd om ham, for de sa: «Han er gått fra forstanden» (Mark 3,21).

Guds plan står fast!

andakt

Gud har alltid en agenda, en plan for hver dag. Vi stilles på valg om å innordne livet etter hans gode hensikt, eller tråkke opp vår egen sti.

Arven som lever videre

andakt

«Dette er min pakt med dem, sier Herren: Min Ånd som er over deg, og mine ord som jeg har lagt i din munn, skal ikke vike fra din munn og ikke fra dine barns eller barnebarns munn, sier Herren, fra nå og til evig tid» (Jes 59,21).

Studerer hebraisk ved bassengkanten

israel

Til det norske gjestehuset Beit Shalom Zion kommer de som vil studere, de som vil feriere og de som vil gjøre begge deler.

Frykten for det som er annerledes

filmanmeldelse

«Mirakel» er en film om å møte hverdagen med et handikap. Men den handler egentlig om veldig mye mer.

Kyrkjekunst fram i lyset

utstilling

Halvgløymde kyrkjekunstskattar frå mellomalderen har igjen fått utstillingsplass ved Vitskapsmuseet i Trondheim etter fleire tiår nedpakka på lager.

Hvem er Den Hellige Ånd?

videoandakt

Den Hellige Ånd kan være litt vanskelig å forstå seg på. Hvem er han egentlig og hva gjør den Hellige Ånd? Er han som den ånden i lampen som vi ser i Aladdin filmene?