Hvorfor vi har stiftet Verdipartiet

Vi ser behovet for et kristent fokus og kristne vitnesbyrd i gamle Norge. Noen er så redd for å blande kristen tro og politikk. Hans Nielsen Hauge, som i vesentlig grad var med på å bygge det som ble dagens Norge, var både predikant og samfunnsbygger.

Vi takker for oppmerksomheten ileder i Dagen 6. desember! Vi var en flokk som var samlet på Karmøy 26. november for å stifteVerdipartiet.

I vårt formål uttrykkes det at vi arbeider for et felles judeo-kristent grunnlag for nasjonen. På stiftelsesdagen var det akkurat 74 år siden 532 norske jøder ble sendt avgårde fra Oslo med D/S Donau til leirer og utslettelse i Nazi-Tyskland. En negativ holdning i verden til jøder og Israel er dessverre ikke et avsluttet kapittel. Hvordan er det mulig at de Forente Nasjoner (FN) i fjor kunne vedta 20 resolusjoner motIsrael og 3 resolusjoner mot alle andre land i verden?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi synger i fedrelandssangen: «Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem.» Etter 1.1. 2009 var ikke lenger hjemmene med mor, far og barn de naturlige grunnenheter i det norske samfunn og fra neste år vil ventelig det samme være tilfelle i Den norske kirke. Kjell Furnes har i avisen 7. desember en tankevekkende artikkel om behovet for «ein gjennomgripande landsvekking der folket vårt får møte ein heilag Gud.» En kollega i et parti med en kristen målsetting sa til meg etter kommunevalget i fjor at hvis det blir vekkelse i Norge, har et slikt parti en fremtid, ellers ikke.

Vi kan si at den kristne innflytelse i landet vårt, som lederen i Dagen er opptatt av, er liten. I nær sagt tjukkeste hedningland, i Benin i Vest-Afrika, der jeg er engasjert i et misjonsprosjekt, er nå omlag 10 prosent av folket evangeliske kristne, det betyr at omlag en million mennesker går i en kirke på søndag. I en bydel i den såkalte misjonsby Stavanger kommer om lag 1prosent av innbyggerne i en kirke på helligdagen.

Vi ser behovet for et kristent fokus og kristne vitnesbyrd i gamle Norge. Noen er så redd for å blande kristen tro og politikk. Hans Nielsen Hauge, som i vesentlig grad var med på å bygge det som ble dagens Norge (jfr. økonomiprofessor Ola Honningdal Grytten), var både predikant og samfunnsbygger.

Ellers er det ikke slik for meg personlig at jeg har veldig vanskelig for å finne meg til rette i etablerte sammenhenger. Jeg er tillitsvalgt i det eldste misjonsselskap i Norge, stiftet for 174 år siden og er fortsatt et aktivt medlem av Den norske kirke.

Og jeg har stor glede av TV Visjon Norges sendinger! En nær venn av meg snakket vel om 
Jan Hanvold for 37 år siden. 
Å være i stand til å sende kristne TV-programmer 24/7, som det ­heter i dag, synes jeg er svært bra! ­Kristne fra mange sammen­henger bidrar i programmene.

Kanskje kunne vi aktive kristne på den politiske arena også samarbeide bedre?

 

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Innlegg avDagen.