Fra tvil til full tillit til Bibelen

Da han reiste seg etter bønnen var hans øyne fylt av tårer. Han merket Guds nærvær og makt slik han ikke hadde opplevd det på måneder.

«Billy, tidsmessig er du 50 år på etterskudd. Folk godtar ikke lenger at Bibelen er inspirert slik du tror. Din tro er for enkel. Ditt språk er utdatert.»

Dette fikk Billy Graham høre av sin venn Chuck Templeton i sine første år som predikant, slik han selv forteller det i selvbiografien «Just as I am».

Utfordringer fra vitenskap og filosofi rokket ved Grahams oppfatning, selv om han ikke hadde noen tvil når det gjaldt Jesu guddommelighet og Bibelens gyldighet. Men kunne man stole på alt i Bibelen? Det utfordret Graham. Hvis tvilen vedvarte, måtte han gi opp sin predikantvirksomhet. Selv om noen kristne så på tvil som en dyd, et gode, så var det ikke slik for Billy Graham. Det var mer alvorlig enn som så. Dessuten hadde de siste evangeliseringskampanjene ikke gitt de resultater de ønsket.

Så opplevde han noe alene ute i skogen en kveld i 1949. Han åpnet Bibelen, men kunne ikke lese den i månelyset. Men han ba: Å Gud, det er mange ting i Bibelen jeg ikke forstår. Der er mange problemer som jeg ikke har noen løsning på. Der er mange tilsynelatende motsetninger. Det er opplysninger i den som ikke å synes å samsvare med moderne vitenskap. Noen av de filosofiske og psykologiske spørsmålene som Chuck og andre stiller, kan jeg ikke svare på.

Til slutt følte han seg fri ved at han ved Den Hellige Ånds hjelp ba: «Far, jeg vil godta dette - i tro. Jeg vil la troen gå foran mine intellektuelle spørsmål og min tvil, og jeg vil tro at dette er ditt inspirerte ord».

Da han reiste seg etter bønnen var hans øyne fylt av tårer. Han merket Guds nærvær og makt slik han ikke hadde opplevd det på måneder. Ikke alle spørsmål var besvart, men en avgjørende bru hadde blitt krysset. I sitt hjerte og sinn skjønte han at en åndelig kamp i hans sjel hadde blitt utkjempet og vunnet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Videre skriver Billy Graham at hadde han ikke kunnet stole fullt og helt på alt i Bibelen, følte han at han måtte gi opp predikantvirksomheten.

Men det sluttet ikke med det. Han leste i Bibelen, ikke minst vers hvor det står at Herren talte. Og han leste om Jesu holdning til Skriften, han som stadig siterte den. Jesus bekreftet fortellinger i Det gamle testamente som det var vanskeligst å tro, slik som den om Noah og Jonas. Som salmisten frydet Billy Graham seg over Guds lov, over de bibelske skriftene. Hans opplevelse hvilte i hans meditasjon over Guds ord.

Den neste kampanjen skulle holdes i Los Angeles. Til å begynne med skjedde ikke så mye. Men etter noen uker brøt det løs, utallige tok imot Jesus som sin Frelser og Herre, blant dem også noen svært kjente. Kampanjen ble kjent over hele USA, gjennom aviser, radio og TV. Det samme ble Billy Graham.

Gud fortsatte år etter år å bruke mannen som hadde tatt et klart trosstandpunkt når det gjaldt tilliten til Bibelen. Vekkelseskampanjer ble holdt verden over, i sør og nord, øst og vest. Over 200 millioner mennesker har hørt ham. Ved Den Hellige Ånds virke har utallige kommet til tro på Jesus Kristus ved å høre Billy Graham forkynne.

 

 

Artikkelen fortsetter under annonsen.

UKENS SALME: Ettersom nyheten om Grahams bortgang har nådd oss kan det være på sin plass å presentere det som mange mener var Billy Graham sin favorittsalme. Se video, hør salmen her: https://goo.gl/ujPV8EPosted byDagen on 25. februar 2018

 

 

Verdensevangelist Billy Graham døde i forrige uke 99 år gammel. Fredag begraves han i en privat seremoni, med kun...Posted byDagen on 26. februar 2018