Derfor roper vi varsko

Det er alvorlig når kristne ledere ikke erkjenner at ondskap kan få makt midt i Guds menighet.

Det er forståelig at framtredende kristne ledere somSten Sørensen,David Østby,Gordon Tobiassen,Bjørn Olav Hansen,Jan Ernst Gabrielsen ogGro Wenske støtterSannhetens Ord Bibelsenter.

For de har opplevd det samme som oss: en menighet med vennlighet og raushet, herlig lovsang, sentral forkynnelse, et hjerte forIsrael og et uttalt ønske om å være et hellig, annerledes folk. Det er oppriktige og helhjertede kristne som søker seg til SOB. Så lenge man stryker menigheten med hårene og ikke reiser kritiske spørsmål, ser man ikke noe annet enn dette gode.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men SOB har en annen side som ovennevnte kristenledere nekter å forholde seg til. Hvorfor lukker de øynene og ørene for flere titalls mennesker som lider og har fått liv og famile ødelagt av SOB? Sann kristen kjærlighet forholder seg til virkeligheten - ikke til idealbilder. Også når virkeligheten er smertefull. At kristne ledere er så naive at de ikke er villige til å erkjenne at kjøtt kan blande seg inn i den frommeste åndelighet, er for oss en gåte.

Ingen kritikere har hatt noe ønske om at dette skulle bli en mediesak, men fordi så mange har blitt avvist i sine forsøk på å formane SOB, måtte vi dele det vi visste da media fikk kjennskap til saken og ønsket våre erfaringer. Mange ulike kristne ledere, avhoppere og pårørende har forsøkt å korrigere SOBs lederskap - og blitt møtt akkurat slik vi nå ser demonstrert i Dagen:

All kritikk blir kategorisk vendt mot den som kritiserer. Man skyr ingen virkemidler, og kritikerne blir ribbet for personlig, moralsk og åndelig integritet. Stadig sier lederskapet ”ingen kommentar” og tier ihjel dokumenterte overgep. Eller de skyver medlemmene foran seg med svar som utelukkende sverter de som har uttalt seg. Aldri ser vi et snev av selverkjennelse eller vilje til å lytte eller bidra til forsoning.

Ser ikke de ovennevnte kristenledere det påfallende i at en liten menighet på cirka 100 personer harmange familiekonflikter? Og at det bare er de i familien som er medlemmer i SOB som har problemer med resten, mens søsken utenfor har gode relasjoner? Framstår det ikke som underlig at alle SOB-medlemmer som svarer, sier at ”mor og far og søsken har forandret seg” og mer enn antyder at det er familien som er problemet?

Har disse kristenlederne noen gang foretatt en systematisk gjennomgang av hendelsene som avhopperne forteller om - eller mener man at det å være gjestetaler er tilstrekkelig bakgrunn for å konstatere at alle avhoppere og pårørende som uttaler seg i Dagen lyver?

Det er alvorlig når kristne ledere ikke erkjenner at ondskap kan få makt midt i Guds menighet. Avhoppere og pårørende har skremmende like historier som vitner om maktbruk, usunn åndelighet, løgner og splittelse av familier. Samtidig ser vi et SOB-lederskap som konsekvent nekter å la seg korrigere eller ta ansvar for egne feil. Det er denne ondskapen vi har sett og advarer mot.

Vi står fram fordi vi i kjærlighetens navn vil stå sammen med dem som lider under det onde. Vi roper også et varsko for å beskytte nye kristne mot å bli dratt inn under SOBs innflytelse. Og sist, men ikke minst, er dette et rop til SOB om at vi alle en gang skal møte den hellige Gud som verken tåler at sannhet og løgn blandes, eller at mennesker settes i Guds sted.