LIBERAL: «Åshild Brunn-Gudnersen er en av Stortingets mest liberale på biotek-omårdet, men har hun hele Frps stortingsgruppe med seg?» spør Vebjørn Selbekk. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Sannhetens øyeblikk i Frp

Er snakket om kristne verdier forbeholdt fest- og valgkamptaler?

Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen har det travelt denne våren. Svært travelt.

Uten høring og uten utredning vil hun hastegjennomføre den mest omfattende endringen av norsk lovgivning på bioteknologi-området noensinne.

Og for å få til det har hun vendt ryggen til sine tidligere regjeringspartnere på borgerlig side. I stedet søker hun sammen med sosialister og sosialdemokrater i SV og Ap.

I felleskap har de tre partiene snekret sammen en vedtakspakke som innbærer et syvmilssteg mot sorteringssamfunnet. Den nye blårøde sorteringskoalisjonen i norsk politikk vil tilby både tidlig ultralyd og såkalt NIPT-test til alle gravide.

Ingen undersøkelser er mer velegnet enn disse for å jakte på diagnoser som Downs syndrom og andre avvik hos fosteret.

Hva som blir resultatet av denne typen massescreening av gravide, er ingen hemmelighet. Våre nordiske naboer Island og Danmark har gjort det, og der fødes det nesten ingen barn med Downs syndrom lenger. De blir sporet opp i mors liv for deretter nærmest rutinemessig å bli abortert bort.

Frp, SV og Ap fremmer også flere forslag som innebærer at barn fratas en oppvekst der de kjenner sitt biologiske opphav. De foreslår assistert befruktning for enslige og eggdonasjon til tross for at FNs barnekonvensjon slår fast at et barn har rett til å kjenne sine biologiske foreldre og få omsorg fra disse.

De tre partiene ønsker å hemmeligholde informasjon om biologisk opphav helt frem til barnet er 15 år.

Frp, SV og Ap vil også at staten skal betale kvinner som donerer egg. Beløpet er ikke veldig stort, det skal være snakk om i størrelsesorden 10.000 kroner. Men likevel skal det ikke mye fantasi til å forstå at en slik ordning kan gjøre allerede sårbare kvinner ekstra utsatt.

Forslagspakken inneholder også en innføring av teknologiske metoder der man langt på vei eksperimenterer med den menneskelige identitet. Såkalt mitokondriedonasjon innebærer at to egg befruktes før man tar arvestoff fra det ene og bygger inn i det andre. Det overflødige befruktende egget destrueres så. Og barnet som fødes vil ha DNA fra tre personer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Sørlendingen Åshild Bruun-Pedersen er åpenbart blant Stortingets aller mest liberale når det gjelder bioteknologi. Men er virkelig hele partiets gruppe like lite opptatt av barns muligheter til å ha to foreldre og av å bekjempe sortering, som det hun er?

Det vil vi få et helt nøyaktig svar på når Stortinget neste uke skal stemme over de tre partienes biotek-forslag.

Fremskrittspartiet stiller sine representanter fritt i denne typen etiske spørsmål, men de som ønsker på stemme mot partiets flertallslinje velger som oftest såkalt utbytting. Det vil si at de ikke møter i Stortingssalen når det skal stemmes.

Men fordi KrF har brukt sin rett til å kreve full sal denne gangen, må alle representantene møte opp. Dermed vil det oppstå et sannhetens øyeblikk i Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

Alle vil kunne sjekke hva hver enkelt av representantene har stemt. Hvor mange som hadde mot og integritet nok til å votere etter sin egen overbevisning.

Christian Tybring-Gjedde, Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug har alle tidligere opplyst til Dagen at de er motstandere av deler av bioteknologiavtalen med SV og Ap. Men vil de benytte den muligheten de nå får til å stemme i pakt med det synet?

Mange vil nok følge nøye med på det, spesielt i Kristen-Norge. For flere av Frps representanter – og i særdeleshet Sylvi Listhaug – har en høy stjerne i enkelte kristne miljøer. Flere Frp-representanter har turnert kristne stevner og samlinger og fått en hel del stemmer ved å snakke om kristne verdier.

Vi vil minne om ingen verdi er mer kristen enn å verne menneskelivet, det som er skapt i Guds eget bilde.

Vil Frps kristne representanter stemme i pakt med det kristne menneskesynet i dette spørsmålet? Eller er snakket om kristne verdier forbeholdt fest- og valgkamptaler?

På tirsdag får vi svaret.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
– Eggdonasjon kan ha utilsikta følgjer for born
Les også
Frp må innrømme at forslaget deres gir et samfunn uten plass til alle
Les også
Sterkt kritisk til tidleg ultralyd for alle