Illustrasjonsfoto: Erik Johansen, NTB scanpix

Praktiske tips til påske

Råd om smøring og ski og steking av lammelår finnes det rikelig nok av andre steder. Her er noen tips for å fylle påsken med kristent innhold.

Det mener vi kan passe når vi er på vei inn i det som fra gammelt kalles den stille uke. Vi er ved selve nerven i den kristne tro. Denne høytiden fortjener konsentrasjon og fordypning.

Begivenhetene i påsken griper så dypt og har så veldige perspektiver at vi aldri blir ferdige med å grunne på dem. At Gud selv ble menneske og gikk inn i fornedrelse, lidelse og død for å redde en fortapt verden, overgår det vi kan fatte. At han fysisk sto opp igjen fra de døde, bryter med all fornuft, forventning og erfaring.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Likevel står og faller den kristne tro med disse begivenhetene. Og kristne på alle steder og til alle tider står sammen nettopp fordi de er blitt overbevist om dette budskapet. Vi bekjenner at det er troverdig og sant.

Lenger sør i Europa har den kommende uken betegnelser som avspeiler dimensjonene i påskebudskapet: Den store uken på gresk, den hellige uken på italiensk og spansk. Disse dagene gir mange av oss en tiltrengt anledning til å gjøre det på en måte som oppleves vanskeligere å få til i en hektisk hverdag.

Men selv om flere av oss har færre plikter enn vanlig, er det nok av krefter som drar oppmerksomheten bort fra det høytiden handler om. Derfor kan det være behov for å ta bevisste, praktiske grep for å gjøre påsken mer til det den er ment å være.

Har du anledning til å markere påsken i fellesskap med andre kristne, er det verdt å gripe den. Det er ikke noe sunnhetstegn når kirker og bedehus står tomme i den viktigste kristne høytiden. For dem som ikke har mulighet til dette, kan forkynnelse via internett eller gjennom god kristen litteratur være et alternativ, om enn ikke ideelt. Uansett bør ingen troende kristne la påsken gå oss hus forbi.

Vi vil også oppfordre til å lese bibeltekstene for de forskjellige helligdagene på nettopp disse dagene. Oversikten over dette finnes på nettsiden bibel.no eller i registeret bak i de fleste bibler. Tekstene kan med fordel leses høyt sammen med familie eller venner.

Vi trenger også tid til å grunne over det vi leser. Påskebudskapet er så mektig at vi ikke kan fordøye det uten å gi det ro og fordypning. Det gjelder den enkelte av oss på det dypeste personlige plan. Derfor trenger vi å gi det rom. Det handler om liv og død, og om evigheten, for hvert menneske.

Det har også stor verdi å synge eller lytte til påskesangene. Disse finnes det mange av, i forskjellige sjangre og fra ulike steder og tidsperioder. Julesangene hører og synger vi fortsatt forholdsvis mye, men påskesangene blir dessverre langt mindre brukt.

Det er uheldig, for disse formidler på en sterk måte innholdet i høytiden. Ikke minst de som har barn og barnebarn har et ansvar for at nye generasjoner blir kjent med og lærer påskens sanger.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ingen dager forteller oss mer om hvem Gud er, og hvem mennesket er, enn dagene fra palmesøndag til påskedag. De forteller om hvor lett vi mennesker svinger fra begeistring til forakt, hvor svake vi er i fristelse, og om hvor lett det er å svikte når det virkelig gjelder.

Men de forteller også om en Gud som elsker syndige og skrøpelige mennesker inn i døden - og seirer over den oss. Dette er dreiepunktet i kristentroen. Det trenger vi å minnes.