Bildet viser Rich Vera under sending på Visjon Norge 18. mai. Skjermdump: TV Visjon Norge

Oppfordring til demonutdrivelser på barn

Det kan vel ikke herske noen tvil om at det er en overhengende fare for at barn som utsettes for noe så dramatisk som en demonutdrivelse, kan pådra seg alvorlige, psykiske traumer – og dermed også skade på sitt ve og vel.

Den selverklærte profeten Rich Vera fra Orlando i Florida (opprinnelig fra Argentina) har nok en gang gjestet Visjon Norge. Han var hovedtaler på en såkalt «nasjonal konferanse» i Senterkirken, Hokksund 16. – 19. mai.

Vera var også på besøk for et par måneder siden, og da skapte et av møtene betydelig oppmerksomhet i mediene. Det skyldtes i særlig grad en direktesendt demonutdrivelse 22. mars, der offeret var en ung dame som ble oppfattet som mindreårig. Dette medførte bl.a. en politianmeldelse fra Barneombudet.

Det viste seg etter hvert at jenta var 25 år, og anmeldelsen ble derfor trukket. At Rich Vera forsvarer – ja, faktisk oppfordrer til - demonutdrivelser på barn, er likevel et faktum, noe jeg skal komme tilbake til. La meg først si litt om hans hovedfokus for hele konferansen.

Han hadde valgt «Season of freedom» som motto, med påtatt referanse til at Norges nasjonaldag inngikk i møteserien. Underveis fra Orlando til Norge var han blitt oppmerksom på at en annen «mirakelprofet» også var på vei til å holde møter her i landet – nemlig prinsesse Märtha Louises nye kjæreste, sjaman Durek.

Han oppfattet dette som et bevis på at Gud hadde sendt ham for å frigjøre Norge fra demoniske krefter. Han gjentok flere ganger at sjamanen kom for å legge et teppe av demoni og «witchcraft» over landet, mens han selv skulle legge et større og sterkere teppe av Den hellige ånds kraft over sjamanens. «Dette er krig!» sa han.

Det var særlig i prekenen 16. mai Rich Vera forsvarte demonutdrivelser på barn. Opptaket fra dette møtet er av en eller annen grunn ikke lenger tilgjengelig på nettet. Derfor følger her et relativt fyldig referat, slik at allmenheten kan gjøres oppmerksom på hvor kontroversiell hans forkynnelse er. Se ellers den oppsummerende talen han selv postet til sine fans i etterkant (jf. den lenken jeg har lagt ved).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Når det gjelder oppfordringer til demonutdrivelser på barn, er ikke dette bare kontroversielt – men antakelig også lovstridig. I hvert fall er FNs barnekonvensjon, som Norge har signert, tydelig på at barn har krav på beskyttelse "mot alle former for fysisk og psykisk vold, skade eller misbruk» (artikkel 19) – og mot «alle (…) former for utnytting som på noen måte kan være til skade for barnets ve og vel» (artikkel 36).

Det kan vel ikke herske noen tvil om at det er en overhengende fare for at barn som utsettes for noe så dramatisk som en demonutdrivelse, kan pådra seg alvorlige, psykiske traumer – og dermed også skade på sitt ve og vel.

Prekenen var et langt og aggressivt forsvar for demonutdrivelser. Han tok utgangspunkt i den allerede omtalte debatten, som har rast på nett og i medier her i landet etter hans forrige besøk – særlig omkring demonutdrivelsen av den unge kvinnen som viste seg å være 25 år.

På sin egen FB-side kom Vera med denne erklæringen mht. hva han ville fokusere på: «Will preach on casting out demons».

Innledningsvis leste han fra Luk. 13, 31-32: «I det samme kom noen fariseere og sa til ham: «Du må komme deg bort herfra, for Herodes akter å drepe deg.» 32 Men han svarte: «Gå og si til den reven: I dag og i morgen driver jeg ut onde ånder og helbreder syke, og den tredje dagen er jeg ved målet.»

Dette brukte han først til å kommentere den nevnte debatten. Trusselen fra Herodes aktualiserte han ved å henvise til advarslene fra «antikristelige» krefter mot demonutdrivelser, mirakuløse helbredelser m.m. i dag. Han sammenliknet den konkrete drapstrusselen med karakterdrap i sosiale medier og «mainstream»-medier («dersom du ikke slutter å drive ut onde ånder og helbrede syke, skal vi henge deg ut på Facebook! Kom deg bort herfra!»).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han formante så alle sanne troende til ikke å bli skremt («intimidated») til taushet, men svare ved å drive ut enda flere demoner, helbrede enda flere syke osv. Dernest brukte han disse bibelversene til å påpeke rekkefølgen av de omtalte miraklene (Jesus nevner det å drive ut onde ånder først).

Han forsterket så dette poenget ved å henvise til Mark. 16, 17-18:«Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18 og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»

«Hvilket tegn er det Jesus nevner først her?» spurte han retorisk. Og svaret var selvsagt: «I mitt navn skal de drive ut onde ånder». Og han gjentok gang etter gang: «It is in the Bible!»

Flere ganger kommenterte han demonutdrivelsen av den unge kvinnen i møtet 22. mars – hun som altså viste seg å være 25 år. Vera syntes tydeligvis det var en avsporing å henge seg opp i alderen hennes, og deretter fulgte et langt forsvar for demonutdrivelser av barn.

«Den hellige ånd kan komme over barn», innledet han med å hevde – og han påsto så at også «andre ånder» kunne påvirke barn - for «ånder er ånder». Igjen hentet han fram skriftsteder som «bevis», først og fremst beretningen i Mark. 9, 17-29 om gutten som hadde vært besatt av en stumhets- og døvhetsånd helt fra han var liten. Han hevdet at denne gutten antakelig var 10-13 år gammel («ikke et 25 år gammelt barn»).

For å demonstrere at det her var snakk om demoner, laget Vera knurrelyder – med henvisning til at gutten (eller demonen) frådet og skar tenner.Vera presenterte så følgende underlige resonnement: Alder (antall år) er noe i kroppen. Ånd er uten alder. Han påsto at han hadde sett tusenvis av barn bli befridd fra demoner i Amerika.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Vårt kall er å piske djevelen! Jeg blåser i om den besatte er en far, en bestefar eller et barn. Djevelen skal jages ut!»«Profeten» hadde også noen alvorsord til alle foreldre: Dersom foreldre ikke bekjenner sine synder, kan de åpne døra for djevelen inn til barna sine - og barna kan bli terrorisert av demoner.

Her hentet han fram 2. Mos. 34,7, for ytterligere å understreke hvilke alvorlige konsekvenser foreldrenes synder kunne få:«Han holder fast på sin miskunn i tusen slektsledd og tilgir synd, skyld og lovbrudd. Men han lar ikke den skyldige slippe straff. For fedrenes synd straffer han barn og barnebarn, og tredje og fjerde slektsledd.»

Mot slutten av møtet kastet Rich Vera en selvmordsdemon ut av en ung kvinne, og her kom han (i hvert fall indirekte) tilbake til advarselen fra 2. Mos. ved å «avsløre» at denne selvmordsdemonen hadde herjet i jentas familie i to tidligere slektsledd.

Mye kunne vært sagt også om de øvrige møtene. «Profeten» skrek og bar seg og oppfordret stadig forsamlingen til å «piske djevelen». Han forsvarte høy stemmebruk med at det var viktig å markere autoritet overfor djevelen – og han utførte flere symbolhandlinger for ytterligere å understreke budskapet (trampe på imaginære demoner, rulle djevelen sammen til en ball og sparke ham ut osv.).

I alle møtene ble det drevet ut demoner – og selvsagt falt folk som fluer når han vekselvis pustet på dem, skrek til dem, dyttet dem og sveipet sitt «profetiske» skjerf mot forsamlingen. Han hadde også med seg en t-skjorte som «magisk hjelpemiddel» (svetten fra en profet kan overføre Den hellige ånds kraft).

Den mest oppsiktsvekkende og motbydelige demonutdrivelsen foregikk i det siste møtet (19. mai).

En ung kvinne ble kalt fram under et betydelig press. Hun stotret fram at hun skammet seg over sine synder. Vera påsto at det var en demon som plaget henne, og han beordret henne til å gjenta en slags bekjennelse etter hans diktat. Deretter brukte han flere minutter på å kaste ut den påståtte demonen. Han trykket henne flere ganger på magen, og ville tydelig ha henne til å kaste opp demonen.

Den skulle nemlig komme ut gjennom munnen, sa han. Dette medførte at hun brakk seg og fikk hosteanfall. Det hele var så motbydelig at det er vanskelig å beskrive det. Helsemyndighetene burde ta en titt på denne seansen (opptaket fra dette møtet ligger fremdeles på TV Visjon Norges Facebook-side.

Jeg får stadig reaksjoner fra folk som spør meg hvorfor jeg gidder å bruke så mye energi på denne typen religiøs ekstremisme. Det hevder gjerne at det er et perifert problem, knyttet til enkelte sekteriske miljøer.

Vel, heldigvis vil alle anstendige kristne ta avstand fra slikt. Så lenge denne typen «kristendom» stadig eksponeres for tusenvis av seere i Skandinavias største kristne TV-kanal – støttet av i utgangspunktet seriøse aktører som Normisjon (Jesusnett), Norea Mediemisjon, Evangeliesenteret og Filadelfia Kristiansand - kan jeg likevel ikke tie.

Dessuten er denne formen for mirakelreligion, som kaller seg kristendom, sterkt ekspanderende på verdensbasis.

PS! Sett gjerne av noen minutter til å se hele Rich Veras Facebook-taleher (varighet ca. 24 minutter).