«Når ungdom synes det er greit å kalle hverandre «hore», «billig» eller «pulbar», er det rimelig å tro at nettopp pornoen er inspirasjonskilden», skriver Dagen. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Når porno setter standarden

Det underlige er at ikke mange flere engasjerer seg, når man ser hvor stor skade pornoen gjør.

Hun er nyutdannet ingeniør. Nå kunne hun virkelig ha satset for fullt på karrieren. I stedet velger hun å bruke et år på å reise Norge rundt for å fronte hjertesaken.

Leserne av Dagen fikk denne uken møte Bergitte Viste, som har et sterkt engasjement for å bekjempe pornografi. Hun har nå begynt i en prosentstilling hos Tro og Medier for å holde foredrag om temaet.

Utstyrt med fakta har hun ambisjoner om å vise folk hvor nedbrytende porno faktisk er. Viste fortjener respekt for å ha tatt et viktig verdivalg og vise mot i en sensitiv sak. Tro og Medier fortjener ros for å rette et utrettelig søkelys mot dette store samfunnsproblemet.

De er slett ikke alene om å advare mot porno, men det underlige er at ikke mange flere engasjerer seg, når man ser hvor stor skade pornoen gjør.

Porno er en gift som bryter ned enkeltmennesker og relasjoner og som har store negative konsekvenser i samfunnet. Se for eksempel hvordan porno ødelegger unge menneskers selvbilde.

Målt mot pornoindustriens idealer føler mange at de kommer til kort. «Jentene spør: ”Er jeg fin nok?” Guttene spør: ”Strekker jeg til?” Det knuser meg», sier Bergitte Viste i det nevnte intervjuet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hun ser at pornobruk ikke bare får følger for menneskers syn på seg selv, men også for relasjonene mellom mennesker. Den som oppdager at ektefellen søker til porno, kan oppleve det både som et svik og som et signal om egen tilkortkommenhet.

Pornoindustrien kan knyttes til noen av de mest nedbrytende trendene i samfunnet vårt, som menneskehandel, prostitusjon og overgrep mot barn. Det er ikke urimelig å tenke at voldtektsstatistikken ser ut som den gjør, på grunn av menns pornobruk.

Eller at pornoens kvinnesyn spiller en betydelig rolle for det massive omfanget av seksuell trakassering som ble rullet opp under #metoo. Når ungdom synes det er greit å kalle hverandre «hore», «billig» eller «pulbar», er det rimelig å tro at nettopp pornoen er inspirasjonskilden.

Og når unge selv begår seksuelle krenkelser mot jevnaldrende, slik én av fem under 16 år har opplevd, ifølge Redd Barna, er det trolig fordi pornoen fremstiller slik oppførsel som normalt.

I en kronikk i VG i vår advarte Bergitte Viste mot at pornografien bidrar til en seksualisert ungdomskultur hvor grenser for hva som er ok, viskes ut.

En lignende advarsel kom fra Redd Barna da de i mai i år publiserte en rapport som viste at barn og unge bruker pornografi til å lære om sex. Pornoindustriens potensial for å påvirke de unge er enormt. Grovt pornografisk innhold er bare noen tastetrykk unna barna våre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det burde få varsellampene til å lyse både blant politikere, helsepersonell, lærere, ungdomsledere og foreldre. For dette kan potensielt få store konsekvenser for neste generasjons relasjoner, samliv og psykiske helse.

Barn og unge trenger bedre undervisning, både for å beskytte seg mot overgrep og for å lære hva som er sunn seksualitet, hevder Redd Barna. Det er ikke vanskelig å si seg enig.

Det er bra at organisasjonen nå går i gang med å utvikle et undervisningsopplegg for lærerutdanningen om temaet. Og det er bra at folk som Bergitte Viste investerer tid og krefter i å samtale med unge om hva som bygger opp og hva som bryter ned.

Les også
Derfor reiser hun rundt for å advare mot porno
Les også
Pornosalg på app brukt av barn og unge: – Vi må ta dette på alvor