Kutt ut bolletullet

Mange skolefolk er redd for å trå feil i det religiøse minefeltet og pådra seg vrede fra humanetiske eller muslimske foreldre.

Norsk ungdom opplever mye press. Det snakkes om karakterpress, slankepress og kroppspress. Presset for å ha et mest mulig perfekt utseende fører til at unge langt ned i tenårene ønsker seg skjønnhetsoperasjoner. Sosiale medier har bare gjort presset, mobbingen og den sosiale kontrollen enda større. Og stakkars den som ikke får likes på det de poster.

Med andre ord: Det er ikke lett å være ung. Akkurat det tar man på det største alvor i Sirdal kommune i Agder. Faktisk ligger Sirdal helt i fronten nasjonalt når det gjelder å bekjempe skadelig press mot ungdom. De er rett og slett pionerer. For der borte har de helt på egen hånd oppdaget en ny type press som ungdommen må vernes mot.

Vi snakker om det sterkt destruktive og meget utbredte presset om å delta på kristne skolelagsmøter.

Dette alvorlige problemet ser ut til å være særlig stort på Tonstad skule i Sirdal. I hvert fall har kommunen funnet at utfordringene der er så store at spesielle tiltak er påkrevet. For å hindre at skoleelever skal lokkes inn på lagsmøtene som medelever arrangerer i storefri, har kommuneadministrasjonen og skoleledelsen sammen lagt ned et forbud mot servering på møtene.

Det sees særlig alvorlig på mulige tilfeller der bakverk - det skal være boller det dreier seg om - kan ha vært båret gjennom skolens korridorer på vei til klasserommet der lagsmøtet holdes. Og sånn kan vi jo ikke ha det, mener de ansvarlige i Sirdal kommune.

Vi vet ikke om kommune- og skoleledelsen har latt seg inspirere av arbeidet mot en annen type press, ønsket om å gjøre markedsføring av plastiske operasjoner mot ungdom ulovlig. Kommunen benytter i hvert fall samme prinsipp mot det skadelige presset de kjemper mot, altså skolelagsmøtepresset. Når man ikke kan forby virksomheten, må man i hvert fall sørge for å ramme reklamen.

Enhetsleder i kommunen, Anita Heiaas Haugen, sier til Dagen at hun ikke en gang vet om det har skjedd at bollelukt har lokket skoleelever til lagsmøter. Men for å utelukke enhver sjanse for at noe så uakseptabelt kan skje, ser hun altså ingen annen utvei enn et absolutt bolleforbud.

Dette er jo til å le av, og det mener vi faktisk at man bør gjøre. De som har nedlagt dette bolleforbudet i lagsmøterommet, inkludert bollebæreforbudet i skolens korridorer, er jo voksne mennesker. Men her lager de altså regler på barnehage- og sandkassenivå. Vi står overfor et helt spesielt tilfelle av ufrivillig kommunal satire.

Men når vi etter hvert har ledd ferdig, er det verdt å reflektere litt over hvordan det har blitt slik. Det spørsmålet er faktisk litt alvorlige. For kristendommens plass i skolen blir nå stadig mer omstridt. Det er derfor smånervøse kommuneansatte, som i dette tilfellet Sirdals assisterende rådmann John Birkland og enhetsleder Anita Heiaas Haugen, i det hele tatt lar seg skremme opp.

Mange er åpenbart redde for å trå feil i dette religiøse minefeltet og slik pådra seg vreden fra humanetiske eller muslimske foreldre. Av den grunn ser vi et stort behov for positive politiske signaler om kristent skolelagsarbeid, av den typen barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad nå kommer med i Dagen.