Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Kun rom for det politisk korrekte?

Det burde være en selvfølge at ulike syn drøftes åpent.

Samfunnsdebatten er tjent med at ulike syn kommer frem. Forskjellige argumenter kan dermed brynes mot hverandre, og vi får frem en større bredde av synspunkter.

Det hjelper oss til å se nyanser og ulike perspektiver. Og gir oss et større mangfold av ideer, som ofte er en forutsetning for at nye og bedre løsninger kommer frem og utvikles.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi går imidlertid glipp av dette om vi får vi en ensrettet debatt preget av politisk korrekte svar. Denne politiske korrektheten ser vi konturene av i deler av den offentlige debatten i dag. Kanskje spesielt i ordskiftet knyttet til temaer som innvandring, abort, miljø og syn på ekteskap/homofili.

Her er det tydeligvis bare ett syn som gjelder og de som mener noe annet blir fort påklistret merkelapper som «farlige», «diskriminerende» eller andre lite flatterende beskrivelser.

Det er helt grunnleggende i en sunn debattkultur å utvise respekt og forsøke å forstå perspektivet til de som mener noe annet. Men ovenfor de som står for det politisk ukorrekte i sakene som er nevnt over, synes det å være legitimt å skjelle dem ut, tolke dem i verste mening og rett og slett demonisere dem.

Det burde være en selvfølge at ulike syn drøftes åpent. Og at det er innholdet i argumentene vi diskuterer. I hvert fall i et demokrati.

Vi vet fra organisasjonsforskningen at det å ha «dissentere» er bra. Selv når synet disse står for tilslutt viser seg å ikke stemme. Kvaliteten på beslutninger blir faktisk bedre når denne typen minoritetssyn blir fremmet underveis i prosessen.

Vi vet også at beslutninger kan bli bedre når noen påtar seg rollen å utfordre det etablerte tankesettet. Dermed kommer ulike perspektiver frem i vurderingene som blir gjort frem til avgjørelsen blir tatt. Og de blir ofte ennå bedre hvis det er noen som ikke bare spiller denne rollen, men faktisk mener noe annet enn resten av gruppa og tør å formidle dette.

Det er god grunn til å tro at det samme gjelder i samfunnsdebatten. Men det krever noe av oss å komme dit: modenhet og mot, samt en god dose sann toleranse. Dette uttrykkes blant annet ved at både de som står for det politisk korrekte og ukorrekte, forsøker å forstå hverandres ståsted.

En debatt som er basert på dette og som fokuserer på meningsutveksling basert på det debattantene faktisk står for, er et godt utgangspunkt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det gir grobunn for læring og innsikt, samt bedre løsninger og beslutninger.